Përshkruani më poshtë
shërbimin që ju nevojitet

Çfarë mjeshtër kërkoni?

Plotësoni dhe dërgoni një kërkesë dhe merrni deri në pesë oferta nga bashkëpunëtorët tanë. Ky shërbim ofrohet falas.

Si funksionon Merrpune?

Përpiloni një kërkesë

Na jepni detaje mbi kërkesën tuaj dhe ne do të njoftojmë kompanitë më të përshtatshme në qytetin tuaj. Ky shërbim ofrohet falas.

 

Kompanitë ju përgjigjen

Pasi të dërgoni kërkesën juaj, do të merrni përgjigje dhe oferta nga kompanitë e interesuara, përmes nesh, për t’ju ofruar shërbimin e specifikuar prej jush.

Përzgjidhni ofertën më të mirë

Ju vlerësoni nëse oferta është e përshtatshme për shërbimin e kërkuar dhe buxhetin tuaj. Krahasoni ofertat dhe zgjidhni atë që konsideroni më të mirën

Shërbimet më të kërkuara

Kërkesat e fundit

Pri 02
Ndërtim & Mjeshtër Prishtinë
Mar 29
Ndërtim & Mjeshtër Lipjan
Mar 27
Mjeshtër i Ujit Prizren
Mar 27
Mjeshtër i Ujit Gllogovc
Mar 27
Moler Prishtinë
Mar 27
Pastrim i shtëpive Prishtinë
Bëhuni partneri ynë Merrpune.com u krijua për të ndihmuar klientët dhe kompanitë profesionale të shërbimit të gjejnë njëri-tjetrin.